BẢN ĐỒ BẢO HỘ NHÃN HIỆU TẬP THỂ

THỊT HUN KHÓI MƯỜNG LÒ

 

 

 


 

 

Bản đồ vùng bảo hộ nhãn hiệu tập thể Thịt hun khói Mường Lò

tại vùng Mường Lò, tỉnh Yên Bái

 

 

Khu vực bảo hộ nhãn hiệu tập thể thịt hun khói Mường Lò:

 

1. Thị xã Nghĩa Lộ gồm: Phường Trung Tâm, Phường Tân An, Phường Cầu Thia, Phường Pú Trang, xã Nghĩa An, xã Nghĩa Phúc, xã Nghĩa Lợi

 

2. Huyện Văn Chấn gồm: Xã Thanh Lương, xã Thạch Lương, Xã Phúc Sơn, xã Hạnh Sơn, xã Sơn An, xã Phù Nham, xã Sơn A, xã Sơn Thịnh, thị trấn Nông Trường Liên Sơn, thị trấn Nông trường Nghĩa Lộ

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình ảnh nhận dạng vùng Mường Lò