TÍNH CHẤT, CHẤT LƯỢNG ĐẶC THÙ

CỦA THỊT HUN KHÓI MƯỜNG LÒ

 

1. Chất lượng cảm quan của “Thịt hun khói Mường Lò”

 

 

- Thịt trâu hun khói: Thịt có mùi thơm đặc trưng của thịt trâu, thơm nồng của gia vị mác khén, tỏi, ớt; Có vị ngọt đậm của thịt hun khói, vị cay của ớt, vị bùi của gia vị mác khén; Thịt trâu hun khói Mường Lò có hình chữ nhật sau khi chế biến.Thịt bò hun khói:

- Thịt bò hun khói Mường Lò có mầu đen vàng; Mùi thơm đặc trưng của thịt bò, thơm nồng của gia vị mác khén, tỏi, ớt; Có vị ngọt đậm của thịt hun khói, vị cay của ớt, vị bùi của gia vị mác khén; Thịt bò hun khói Mường Lò có hình chữ nhật sau khi chế biến.

- Thịt lợn hun khói: Thịt có mầu xám hồng; Mùi thơm đặc trưng của thịt lợn, thơm nồng của gia vị mác khén, tỏi, ớt; Có vị ngọt đậm của thịt hun khói, vị cay của ớt, vị bùi của gia vị mác khén; Thịt lợn hun khói Mường Lò có hình chữ nhật.

- Lạp sườn hun khói: Có mầu đỏ hồng, điểm thêm mầu trắng của mỡ; Mùi thơm đặc trưng của thịt lợn, thơm nồng của gia vị mác khén, tỏi, ớt; Có vị ngọt đậm của thịt hun khói, vị cay của ớt, vị bùi của gia vị mác khén. Lạp sườn hun khói Mường Lò có hình trụ tròn.

 

2. Chất lượng cơ lý - sinh hóa và an toàn thực phẩm thịt hun khói Mường Lò

 

 

Thịt hun khói Mường Lò có chất lượng cao bao gồm các chỉ tiêu về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm, cụ thể như sau:

 

 

Bảng 1: Chất lượng sinh hóa của thịt hun khói Mường Lò

 

 

    

 

 

 

 


 

 

Bảng 2: Chỉ tiêu về an toàn thực phẩm của thịt hun khói Mường Lò